Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND phí bình tuyển công nhận cây mẹ đầu dòng vườn giống rừng giống Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2016/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ PHÍ BÌNH TUYỂN, CÔNG NHẬN CÂY MẸ, CÂY ĐẦU DÒNG, VƯỜN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP, RỪNG GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-KTNS ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Tổ chức, cá nhân là chủ cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện bình tuyển, công nhận;

b) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống;

c) Cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước có liên quan.

2. Mức thu phí: Tính theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này.

3. Đơn vị thu phí: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Quản lý và sử dụng tiền thu phí:

a) Đơn vị thu được trích 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống; 20% nộp ngân sách cấp tỉnh;

b) Sử dụng nguồn thu phí để lại cho đơn vị thu: Thực hiện theo định mức, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của nhà nước, sử dụng để chi cho các nội dung sau đây:

- Công tác phí cho cán bộ đi thực tế hiện trường;

- Chi phí văn phòng phẩm, hội nghị, biển đeo cây;

- Chi phí trực tiếp khác có liên quan đến nhiệm vụ thu phí.

Điều 2. Nghị quyết này được áp dụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII - Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ BÌNH TUYỂN, CÔNG NHẬN CÂY MẸ, CÂY ĐẦU DÒNG, VƯỜN GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP, RỪNG GIỐNG
 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

 

 

I

Giống cây lâm nghiệp

 

 

 

1

 Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội)

1 lần bình tuyển, công nhận

800.000

 

2

 Phí bình tuyển, công nhận vườn cây đầu dòng

1 lần bình tuyển, công nhận

2.000.000

 

3

 Phí bình tuyển, công nhận vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống cây lâm nghiệp

1 lần bình tuyển, công nhận

4.500.000

 

II

Giống cây công nghiệp và cây ăn quả

 

 

 

1

 Phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

1 lần bình tuyển, công nhận

2.000.000

 

2

 Phí bình tuyển, công nhận lại cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng

1 lần bình tuyển, công nhận

1.400.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2016
Ngày hiệu lực01/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND phí bình tuyển công nhận cây mẹ đầu dòng vườn giống rừng giống Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND phí bình tuyển công nhận cây mẹ đầu dòng vườn giống rừng giống Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/2016/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành21/07/2016
        Ngày hiệu lực01/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND phí bình tuyển công nhận cây mẹ đầu dòng vườn giống rừng giống Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND phí bình tuyển công nhận cây mẹ đầu dòng vườn giống rừng giống Hà Giang

            • 21/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực