Nghị quyết 32/NQ-CP

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/NQ-CP 2022 miễn thị thực cho công dân các nước Đức Pháp I ta li a Tây Ban Nha


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MIỄN THỊ THỰC CHO CÔNG DÂN CÁC NƯỚC: CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC, CỘNG HÒA PHÁP, CỘNG HÒA I-TA-LI-A, VƯƠNG QUỐC TÂY BAN NHA, LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN, LIÊN BANG NGA, NHẬT BẢN, ĐẠI HÀN DÂN QUỐC, VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH, VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN, VƯƠNG QUỐC NA-UY, CỘNG HÒA PHẦN LAN VÀ CỘNG HÒA BÊ-LA-RÚT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính ph và Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019,

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở biểu quyết của các thành viên Chính phủ đối với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại văn bn s463/BC-BNG-LS-m ngày 01 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa liên bang Đức, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa I-ta-li-a, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bc Ai-len, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Bê-la-rút khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đcác điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Chính sách min thị thực khi nhập cnh Việt Nam cho công dân các nước nêu tại Điều 1 được thực hiện trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế các Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020, số 23/NQ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2020 và số 29/NQ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2020 và s33/NQ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về tạm dừng chính sách min thị thực đơn phương với các nước.

Điều 4. Bộ Ngoại giao chủ trì tổng kết, đánh giá và kiến nghị với Chính phủ việc gia hạn, tạm dừng hoặc chấm dứt chính sách miễn thị thực đơn phương quy định tại Nghị quyết này.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thtrưởng cơ quan ngang bộ, Th trưng cơ quan thuộc Chính ph, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, c
ơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính ph;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Tr
ung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí t
;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân t
i cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban trung ương Mặt trận T
quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
ể;
- VPCP; BTCN, các PCN, Tr lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (2). NT

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bì
nh Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2022
Ngày hiệu lực15/03/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 32/NQ-CP 2022 miễn thị thực cho công dân các nước Đức Pháp I ta li a Tây Ban Nha


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 32/NQ-CP 2022 miễn thị thực cho công dân các nước Đức Pháp I ta li a Tây Ban Nha
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu32/NQ-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýPhạm Bình Minh
       Ngày ban hành15/03/2022
       Ngày hiệu lực15/03/2022
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcQuyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 32/NQ-CP 2022 miễn thị thực cho công dân các nước Đức Pháp I ta li a Tây Ban Nha

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/NQ-CP 2022 miễn thị thực cho công dân các nước Đức Pháp I ta li a Tây Ban Nha

           • 15/03/2022

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2022

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực