Nghị quyết 32/NQ-HĐND

Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2013 về Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2013 Chương trình giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội khóa XI;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 21/TTr-HĐND ngày 5 tháng 11 năm 2013 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế, ngân sách

a) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020;

b) Giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại một số cơ quan, đơn vị.

2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội

a) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 27/10/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

b) Giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các doanh nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2013.

3. Lĩnh vực pháp chế

a) Giám sát tình hình chấp hành và thực thi pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012 - 2014;

b) Giám sát công tác thực thi pháp luật trong việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, giai đoạn 2010 - 2013.

4. Lĩnh vực dân tộc, miền núi

Giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng sản xuất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn các huyện Ba Tơ và Trà Bồng.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trường hợp thật cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có thể điều chỉnh, bổ sung Chương trình và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013, tại kỳ họp thứ 10./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu32/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2013
Ngày hiệu lực06/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2013 Chương trình giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2013 Chương trình giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu32/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Minh Toản
        Ngày ban hành10/12/2013
        Ngày hiệu lực06/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2013 Chương trình giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 32/NQ-HĐND năm 2013 Chương trình giám sát năm 2014 Hội đồng nhân dân Quảng Ngãi

         • 10/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/12/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực