Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009 tỉnh Gia Lai do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009 tỉnh Gia Lai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 33/2008/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI NĂM 2009 TỈNH GIA LAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI, KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

(Từ ngày 09 đến ngày 11/12/2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2008/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010);
Sau khi xem xét Tờ trình số 3602/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009 tỉnh Gia Lai; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu tại kỳ họp thứ Mười bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009 tỉnh Gia Lai như nội dung Tờ trình số 3602/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trong đó:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

- Tổng diện tích đất tự nhiên: 1.553.693 ha

- Đất nông nghiệp: 1.408.892 ha

- Đất phi nông nghiệp:  103.373 ha

- Đất chưa sử dụng: 41.428 ha

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 3.818 ha

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 18.645,6 ha

3. Diện tích đất phải thu hồi: 3.940 ha

- Đất nông nghiệp: 3.818 ha

- Đất phi nông nghiệp: 122 ha

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào cho các mục đích: 51.483 ha

- Đất nông nghiệp: 50.460 ha

- Đất phi nông nghiệp: 1.023 ha

5. Kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp:

Diện tích đất phi nông nghiệp năm 2009 là 103.373 ha, tăng thêm so với năm 2008 là 4.841 ha, được lấy từ:

- Đất nông nghiệp: 3.818 ha

- Đất chưa sử dụng: 1.023 ha

6. Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp:

Diện tích đất nông nghiệp năm 2009 là 1.408.892 ha, tăng thêm so với năm 2008 là 50.460 ha được lấy từ đất chưa sử dụng 42.472,6 ha. Đồng thời chuyển 3.818 ha các loại đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

Riêng kế hoạch chuyển rừng nghèo sang trồng cao su năm 2009, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 để thỏa thuận với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất theo luật định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ Mười bảy thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2008
Ngày hiệu lực21/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009 tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009 tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Đình Thu
        Ngày ban hành11/12/2008
        Ngày hiệu lực21/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009 tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND kế hoạch sử dụng đất đai năm 2009 tỉnh Gia Lai

            • 11/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực