Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ Bắc Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND tỷ lệ thu phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ ngồi Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ Bắc Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2008/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH TỶ LỆ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí; Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) địa bàn tỉnh Bắc Giang 10%.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh Bắc Giang khoá XVI kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2008
Ngày hiệu lực20/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ Bắc Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýĐào Xuân Cần
        Ngày ban hành10/12/2008
        Ngày hiệu lực20/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/02/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ Bắc Giang