Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND7

Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND7 về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2009 do Tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND7 phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2009 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND7 phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2009 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2008/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3328/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư – xây dựng năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2009 là 2.242 tỷ 399 triệu đồng, trong đó từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 292 tỷ đồng (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư – xây dựng năm 2009 theo đúng quy định pháp luật về đầu tư - xây dựng, đồng thời cần tập trung một số vấn đề sau:

1. Các ngành, các cấp tập trung vốn thực hiện các dự án quan trọng góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2009, đảm bảo hiệu quả đầu tư từ ngân sách tỉnh.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn các công trình giao thông quan trọng, các dự án lớn thuộc lĩnh vực môi trường, cấp thoát nước của tỉnh; tăng số hộ sử dụng điện, tăng tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

3. Chú trọng đầu tư đồng bộ các trường học, nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; tập trung triển khai các dự án quan trọng trong lĩnh vực y tế, văn hoá thông tin.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2008/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2008/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực27/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2008/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND7 phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2009 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND7 phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2009 Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/2008/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành17/12/2008
        Ngày hiệu lực27/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND7 phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2009 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND7 phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 2009 Bình Dương