Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 413/BC-UBND ngày 01/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai; báo cáo thẩm tra số 82/BC-HĐND ngày 08/12/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 của tỉnh Lào Cai như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.642.565 triệu đồng, bao gồm:

1.1. Các khoản thu cân đối ngân sách nhà nước: 4.367.016 triệu đồng, gồm:

a) Thu từ nội địa: 2.530.757 triệu đồng;

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.836.259 triệu đồng.

1.2. Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 275.549 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 10.338.790 triệu đồng, bao gồm:

2.1. Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 2.512.120 triệu đồng.

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.597.718 triệu đồng.

2.3. Thu kết dư ngân sách năm 2012: 104.801 triệu đồng.

2.4. Thu vay theo khoản 3 điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước: 310.000 triệu đồng.

2.5. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2012 sang: 1.538.602 triệu đồng.

2.6. Thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước: 275.549 triệu đồng.

3. Chi ngân sách địa phương: 10.276.099 triệu đồng, bao gồm:

3.1. Các khoản chi cân đối ngân sách: 7.781.262 triệu đồng.

3.2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, nhiệm vụ khác: 2.259.970 triệu đồng.

3.3. Các khoản chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 234.538 triệu đồng.

3.4. Chi nộp ngân sách cấp trên: 325 triệu đồng.

4. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương:

4.1. Kết dư ngân sách địa phương: 62.691 triệu đồng, gồm:

a) Kết dư ngân sách tỉnh: 3.201 triệu đồng;

b) Kết dư ngân sách cấp huyện: 46.188 triệu đồng;

c) Kết dư ngân sách cấp xã: 13.302 triệu đồng.

4.2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương: 62.691 triệu đồng.

a) Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 1.600 triệu đồng;

b) Thu ngân sách tỉnh năm 2014: 1.601 triệu đồng;

c) Thu ngân sách cấp huyện năm 2014: 46.188 triệu đồng;

d) Thu ngân sách cấp xã năm 2014: 13.302 triệu đồng. Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV thông qua ngày 17/12/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực27/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýPhạm Văn Cường
        Ngày ban hành17/12/2014
        Ngày hiệu lực27/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 tỉnh Lào Cai

            • 17/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực