Nghị quyết 33/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2018 về tổ chức lại và đổi tên Ban Dân tộc tỉnh thành Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2018 về đổi tên Ban Dân tộc tỉnh thành Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI VÀ ĐỔI TÊN BAN DÂN TỘC TỈNH THÀNH BAN DÂN TỘC - TÔN GIÁO TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ nội vụ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác Dân tộc thuộc UBND tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BNV ngày 20 tháng 5 năm 2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Xét Tờ trình số 135/TT-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết tổ chức lại và đổi tên Ban Dân tộc thành Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra số 43/BD-BPC ngày 02 tháng 12 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức lại và đổi tên Ban Dân tộc tỉnh thành Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Hà Giang.

Ban Dân tộc - Tôn giáo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII - Kỳ họp thứ Tám thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu -
UBTVQH;
- Bộ Nội vụ;
Ban Tôn giáo Chính phủ;
- TTr Tỉnh ủy; HĐND; UBND
tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- TTr.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBN
D tỉnh;
- Báo Hà Giang Đài
PTTH tỉnh;
- Cổ
ng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu
: VT.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2018 về đổi tên Ban Dân tộc tỉnh thành Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2018 về đổi tên Ban Dân tộc tỉnh thành Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýThào Hồng Sơn
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2018 về đổi tên Ban Dân tộc tỉnh thành Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/NQ-HĐND 2018 về đổi tên Ban Dân tộc tỉnh thành Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Hà Giang

              • 07/12/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực