Nghị quyết 33/NQ-HĐND

Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2016 thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung toàn văn Nghị quyết 33/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối Vĩnh Phúc 2020 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH VĨNH PHÚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 13/6/2016 của UBND Tỉnh về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Phúc; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Vĩnh Phúc.

(Kèm theo kế hoạch điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã đ­ược HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu33/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2016
Ngày hiệu lực19/07/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 33/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối Vĩnh Phúc 2020 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 33/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối Vĩnh Phúc 2020 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu33/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành21/07/2016
        Ngày hiệu lực19/07/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 33/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối Vĩnh Phúc 2020 2016

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 33/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối Vĩnh Phúc 2020 2016

            • 21/07/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/07/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực