Nghị quyết 330/2016/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 330/2016/NQ-UBTVQH14 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương năm 2016 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 330/2016/NQ-UBTVQH14 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp địa phương


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 330/2016/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Sau khi xem xét Tờ trình số 595/TTr-CP ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 297/BC-UBTCNS14 ngày 30-12 năm 2016 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016 (chi thường xuyên) từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới 233 tỷ đồng và phân bổ cho: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 9 tỷ đồng; Hà Nội: 29 tỷ đồng, Hải Phòng: 31 tỷ đồng, Hải Dương: 15 tỷ đồng, Hưng Yên: 12 tỷ đồng, Thái Bình: 16 tỷ đồng, Cao Bằng: 7 tỷ đồng, Thanh Hóa: 24 tỷ đồng, Nghệ An: 23 tỷ đồng, Lâm Đồng: 16 tỷ đồng, Thành phố Hồ Chí Minh: 24 tỷ đồng, Đồng Nai: 20 tỷ đồng, Long An: 7 tỷ đồng, để thực hiện Dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm” thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số vốn này được phép kéo dài và chuyển nguồn sang năm 2017 để tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2.

Giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan có liên quan và các địa phương được phân bổ nguồn vốn trên triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguy
ễn Thị Kim Ngân

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 330/2016/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu330/2016/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2017
Ngày hiệu lực04/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 330/2016/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 330/2016/NQ-UBTVQH14 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 330/2016/NQ-UBTVQH14 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp địa phương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu330/2016/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành04/01/2017
        Ngày hiệu lực04/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Nghị quyết 330/2016/NQ-UBTVQH14 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp địa phương

             Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 330/2016/NQ-UBTVQH14 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp địa phương

             • 04/01/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/01/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực