Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND7

Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND7 về Tổng quyết toán ngân sách năm 2007 do Tỉnh Bình Dương ban hành

Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND7 Tổng quyết toán ngân sách 2007 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND7 Tổng quyết toán ngân sách 2007 Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2008/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓAVII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3289/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về Tổng quyết toán ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán là 8.734 tỷ 380 triệu đồng, trong đó số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là 3.275 tỷ 455 triệu đồng.

2. Tổng số chi ngân sách địa phương được quyết toán là 2.813 tỷ 352 triệu đồng.

3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007 là 1.274 tỷ 514 triệu đồng, gồm kết dư ngân sách tỉnh là 867 tỷ 682 triệu đồng, ngân sách cấp huyện là 289 tỷ 686 triệu đồng và ngân sách cấp xã là 117 tỷ 146 triệu đồng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức công khai Tổng quyết toán ngân sách năm 2007 theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2008/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu34/2008/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2008
Ngày hiệu lực27/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2008/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND7 Tổng quyết toán ngân sách 2007 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND7 Tổng quyết toán ngân sách 2007 Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu34/2008/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành17/12/2008
        Ngày hiệu lực27/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND7 Tổng quyết toán ngân sách 2007 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2008/NQ-HĐND7 Tổng quyết toán ngân sách 2007 Bình Dương