Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND về đặt tên đường (giai đoạn 2) trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ea T'ling huyện Cư Jút Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/2017/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG (GIAI ĐOẠN 2) TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN EA T’LING, HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, ph và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, ph và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 6134/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thông qua Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ea T'Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đk Nông; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên cho 31 đường trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tđại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ VH,TT&DL;
- Ban Công tác đại biểu;
- Cục Kiểm tra BVQPPL-B
Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam t
nh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đ
k Nông, Đài PT - TH tỉnh, Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

DANH MỤC

CÁC ĐƯỜNG ĐƯỢC ĐẶT (GIAI ĐOẠN 2) TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN EA T'LING, HUYỆN CƯ JÚT
(Ban hành theo Nghị quyết số 34 /2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông)

Stt

Tổ dân phố (TDP), thôn, bon buôn

Tuyến đường

Hiện trạng

Tên đường được đặt

Từ

Đến

Chiều rộng

Chiều dài

Chỉ giới giao thông

01

TDP 9

Km 0 ngã ba đường Phan Chu Trinh

Km 1 + 200 (ngã ba đường N’Trang Long)

6 m

1.200 m

13 m

Đường cấp phối

Mạc Thị Bưởi

02

TDP 3

Km 0 ngã ba đường Nguyễn Thị Minh Khai

Km 0 + 600 Ngã ba đường Nguyễn Khuyến

7 m

600 m

13 m

Đường cấp phối

Trần Quý Cáp

03

TDP 5

Km 0 Ngã ba đường Nguyễn Du

Km 1 + 500 (Giáp ranh xã Tâm Thắng)

7 m

1.500m

26,5m

Đường nhựa

Trường Chinh

04

TDP 2

Km 0

Km 1 + 100 (tới ngã ba thác Trinh Nữ cạnh nhà ông Bình)

7 m

1.100m

26,5 m

Đường cấp phối

Nguyễn Văn Cừ

05

TDP 2

Km 0 ngã ba đường Huỳnh Thúc Kháng

Km 1 Ngã ba đường Nguyễn Thị Minh Khai

10 m

1.000m

13 m

Đường cấp phối

Mai Hắc Đế

06

TDP 4

Km 0 ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Km 0 + 100 Ngã ba đường Bà Triệu

4 m

100 m

13 m

Đường cấp phối

Đoàn Thị Điểm

07

Bon U2

Km 0 ngã ba đường N’ Trang Long

Km 0 + 280

3,5 m

380 m

13 m

Bê tông

Nguyễn Thị Định

08

TDP 6

Km 0 ngã ba đường Hai Bà Trưng

Km 0 + 500 (cổng chào TDP7)

5 m

500 m

13 m

Đường bê tông + cấp phối

Trương Công Định

09

TDP 2

Km 0 ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Km 0 + 500

9m

500 m

13 m

Đường cấp phối

Kim Đồng

10

TDP 3

Km 0 ngã ba đường Nguyễn Đình Chiểu

Km 0+170 (Bên hông Bệnh viện đa khoa huyện)

6 m

170 m

13 m

Bê tông

Phan Đình Giót

11

TDP6

Km 0 ngã ba đường Lý Tự Trọng

Km 0 + 500

4 m

500 m

13 m

Đường cấp phối

Tô Hiệu

12

TDP 7

Km 0 ngã ba đường Phạm Văn Đồng

Km 0 + 1000

4 m

1.000 m

13 m

Đường cấp phối

Đinh Tiên Hoàng

13

Bon U3

Km 0 ngã ba đường Nguyễn Văn Linh

Km 0 + 700 (nhà rông Bon U3)

8,5 m

700 m

13 m

Bê tông

Y Jút

14

TDP 8

Km 0 Ngã ba đường Nguyễn Tất Thành

Km 0 + 100

11 m

100 m

17 m

Đường bê tông

Huỳnh Thúc Kháng

15

TDP7

Km 0 đường vào Nhà văn hóa cộng đồng TDP 7

Km 0 + 430

6 m

430 m

13 m

Đường cấp phối

Nguyễn Bình Khiêm

16

TDP 3

Km 0 ngã ba Trần Hưng Đạo

Km 0 + 800 Ngã ba đường vành đai Nguyễn Văn Cừ

3,8 m

800 m

13 m

Đường cấp phối

Lê Lai

17

TDP 11

Km 0 ngã ba đường Phan Chu Trinh

Km 0 + 500

5 m

500 m

13 m

Đường cấp phối

Phan Đăng Lưu

18

TDP 1

Km 0 ngã ba đường vào Nghĩa trang huyện

Km 0 + 350

5 m

350 m

13 m

Đường cấp phối

Hồ Tùng Mậu

19

TDP 8

Km 0 ngã ba đường Nguyễn Tất Thành

Km 0 + 400 ngã ba đường Quang Trung

3,5 m

400 m

13 m

Đường cấp phối

Y Nuê

20

TDP 11

Km 0 ngã ba đường Nguyễn Văn Linh

Km 0 + 330 ngã ba đường Nguyễn Chí Thanh

5 m

330 m

13 m

Bê tông

Y Ơn

21

TDP 2

Km 0 ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Km 2 + 800 (hết Nghĩa trang thị trấn)

11 m

2.800 m

13 m

Đường bê tông

Điện Biên Phủ

22

TDP 11

Km 0 ngã ba đường Phan Chu Trinh (đối diện cổng chào thôn 7 Tâm Thắng)

Km 0 + 200

5 m

200 m

13 m

Đường cấp phối

Nguyễn Tri Phương

23

TDP 2

Km 0 Ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Km 0 + 800

7m

800 m

13 m

Đường cấp phối

Võ Thị Sáu

24

TDP3

Km 0 ngã ba Trần Hưng Đạo

Km 0 + 800 Ngã ba đường vành đai Nguyễn Văn Cừ

5 m

800 m

13 m

Đường cấp phối

Tô Hiến Thành

25

TDP 8

Km 0 Ngã ba đường Quang Trung (sau Bệnh viện đa khoa huyện cũ)

Km 0 + 600 (tới ngã ba Phạm Văn Đồng) (cổng chào TDP 7)

11 m

600 m

13 m

Đường bê tông + cấp phối

Nguyễn Trãi

26

TDP5

Km 0 ngã ba đường Hùng Vương

Km 0 + 700 ngã ba đường Hai Bà Trưng

6,5 m

700 m

13 m

Đường cấp phối

Cao Thắng

27

TDP3

Km 0 ngã ba Trần Hưng Đạo

Km0+ 100 Ngã ba đường Bà Triệu

3,6 m

100 m

13 m

Đường cấp phối

Tuệ Tĩnh

28

TDP6

Km 0 ngã ba đường Nguyễn Tất Thành

Km 1 + 600 (ngã ba đường sinh thái)

6 m

1.600 m

13 m

Đường bê tông + cấp phối

Lý Tự Trọng

29

TDP6

Km 0 ngã ba đường Hai Bà Trưng

Km 0 + 730 ngã ba đường Nguyễn Du

5 m

730 m

13 m

Đường cấp phối

Nguyễn Hữu Thọ

30

TDP2

Km 0 Ngã ba đường Trần Hưng Đạo (đường vào giáo xứ Phúc Bình)

Km 0 + 800 Ngã ba đường vành đai Nguyễn Văn Cừ

9m

800 m

13 m

Đường cấp phối

Nguyễn Công Trứ

31

TDP3

Km 0 ngã ba đường Trần Hưng Đạo

Km 0 + 800 Ngã ba đường vành đai Nguyễn Văn Cừ

3,8 m

800 m

13 m

Đường cấp phối

Nguyễn Viết Xuân

TỔNG CỘNG: 31 ĐƯỜNG

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 34/2017/NQ-HĐND

Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 34/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 34/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ea T'ling huyện Cư Jút Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ea T'ling huyện Cư Jút Đắk Nông
Loại văn bản Nghị quyết
Số hiệu 34/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đắk Nông
Người ký Lê Diễn
Ngày ban hành 14/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ea T'ling huyện Cư Jút Đắk Nông

Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Ea T'ling huyện Cư Jút Đắk Nông

  • 14/12/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực