Nghị quyết 35/2005/NQ-HĐND.KVII

Nghị quyết 35/2005/NQ-HĐND.KVII về đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa-huyện Đức Trọng; thị trấn Di Linh, huyện Di Linh; thị trấn Thạnh Mỹ và thị trấn D’Ran-huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2005/NQ-HĐND.KVII đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa Di Linh Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2005/NQ-HĐND.KVII

Đà Lạt, ngày 29 tháng 07 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG CỦA THỊ TRẤN LIÊN NGHĨA - HUYỆN ĐỨC TRỌNG; THỊ TRẤN DI LINH - HUYỆN DI LINH; THỊ TRẤN THẠNH MỸ VÀ THỊ TRẤN DRAN -HUYỆN ĐƠN DƯƠNG - TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHOÁ VII KỲ HỌP THỨ 5

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;          

- Căn cứ Chỉ thị số 23-TTg ngày 15/4/1963 của Phủ Thủ tướng về việc sửa đổi và đặt tên phố, vườn hoa, quảng trường, tên xã, thôn và thị trấn và Thông tư liên bộ số 17-LB/NV-VH ngày 02/8/1963 của Bộ Nội vụ và Bộ Văn hoá.

- Sau khi xem xét Tờ trình số: 3261/TTr-UB ngày 19/7/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v đề nghị thông qua việc đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng; thị trấn Di Linh - huyện Di Linh; thị trấn Thạnh Mỹ và thị trấn D’Ran - huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khoá VII kỳ họp thứ 5 nhất trí tán thành:

1/- Đặt tên cho 40 tuyến đường của thị trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng.

2/- Đặt tên cho 61 tuyến đường của thị trấn Di Linh - huyện Di Linh.

3/- Đặt tên cho 34 tuyến đường của thị trấn Thạnh Mỹ (trong đó có 3 tuyến đường dự phòng) và 11 tuyến đường của Thị trấn D’Ran - huyện Đơn Dương.

(Có danh sách các tên đường của 4 thị trấn thuộc 3 huyện Đức Trọng, Di Linh và Đơn Dương kèm theo).

Điều 2: Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nội vụ và huyện: Đức Trọng, Di Linh, Đơn Dương triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá VII Kỳ họp thứ 5 thông qua./ .

 

 

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
Nguyễn Văn Đẳng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2005/NQ-HĐND.KVII

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2005/NQ-HĐND.KVII
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2005
Ngày hiệu lực08/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2005/NQ-HĐND.KVII

Lược đồ Nghị quyết 35/2005/NQ-HĐND.KVII đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa Di Linh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/2005/NQ-HĐND.KVII đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa Di Linh Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/2005/NQ-HĐND.KVII
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Đẳng
        Ngày ban hành29/07/2005
        Ngày hiệu lực08/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 35/2005/NQ-HĐND.KVII đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa Di Linh Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2005/NQ-HĐND.KVII đặt tên đường của thị trấn Liên Nghĩa Di Linh Lâm Đồng

            • 29/07/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực