Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi công tác phí trong nước chi hội nghị nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí trong nước chi hội nghị Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 19/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi công tác phí trong nước chi hội nghị nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ TRONG NƯỚC, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8021/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung để thay thế Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2007 về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách số 77/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2007 và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9 khóa IV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa tỉnh, nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chế độ chi thay thế Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết này và quy định chung của Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khoá IV, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày kỳ họp thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

NỘI DUNG PHÊ CHUẨN MỨC SỬA ĐỔI

I. Mức chi sửa đổi

1. Công tác phí

1.1. Phụ cấp công tác phí:

- Đi công tác trong tỉnh: 60.000 đồng/ngày/người; riêng đi công tác Côn Đảo và ngược lại : 80.000 đồng/ngày/người.

- Đi công tác ngoài tỉnh:

+ Đi công tác ngoài tỉnh về trong ngày : 60.000 đồng/ngày/người;

+ Đi công tác ngoài tỉnh ở lại qua đêm : 80.000 đồng/ngày/người.

1.2. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ từ 120.000 đến 180.000 đồng/ngày/người.

1.3. Công tác phí khoán theo tháng từ 85.000 đến 240.000 đồng/ngày/người.

2. Hội nghị phí:

2.1. Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước từ 25.000 đồng đến 80.000 đồng/ngày/người tùy theo địa điểm tổ chức hội nghị từ xã đến tỉnh.

2.2. Chi hỗ trợ tiền nghỉ cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ 120.000 đồng đến 240.000 đồng/ngày/người tùy theo địa điểm tổ chức hội nghị từ xã, huyện đến tỉnh.

II. Thẩm quyền quyết định chi:

1. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đã thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, được quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị cao hơn hoặc thấp hơn mức chi được ban hành theo Nghị quyết này.

2. Đối với các cơ quan, đơn vị đã thực hiện hoặc chưa thực hiện chế độ tự chủ tài chính; đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao hoặc đã được giao quyền tự chủ tài chính theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động, được quyết định mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị nhưng không vượt quá mức chi quy định tại Nghị quyết này.

3. Đối với những khoản kinh phí không giao tự chủ thì thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị theo mức chi quy định tại Nghị quyết này./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi công tác phí trong nước chi hội nghị nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi công tác phí trong nước chi hội nghị nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu35/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
       Người kýNguyễn Tuấn Minh
       Ngày ban hành14/12/2007
       Ngày hiệu lực24/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/12/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi công tác phí trong nước chi hội nghị nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND sửa đổi công tác phí trong nước chi hội nghị nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu