Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh Quảng Trị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2007/NQ-HĐND

Đông Hà, ngày 15 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA HỒ SƠ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và huyện;

Xét Tờ trình số 2774/TTr-UBND về việc Phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Trị ngày 05 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh; Báo cáo Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Trị với số điểm: 176, đạt đơn vị hành chính cấp tỉnh loại III.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định, trình Chính phủ quyết định.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Nên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2007
Ngày hiệu lực25/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh Quảng Trị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Viết Nên
        Ngày ban hành15/12/2007
        Ngày hiệu lực25/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh Quảng Trị

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2007/NQ-HĐND thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh Quảng Trị

            • 15/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực