Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tình Lào Cai

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội lợi ích quốc gia 2015 Lào Cai


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2014/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DANH MỤC DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 30/5/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Lào Cai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-HĐND ngày 09/12/2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2015 trên địa bàn tình Lào Cai với các nội dung sau:

1. Tổng số dự án phải thu hồi đất trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của các huyện, thành phố: 449 dự án.

2. Tổng diện tích đất phải thu hồi, chuyển mục đích: 2.260,55 ha.

Trong đó:

- Diện tích đất trồng lúa: 157,60 ha;

- Diện tích đất rừng phòng hộ: 174,38 ha;

- Diện tích đất rừng đặc dụng: 12,23 ha;

- Diện tích các loại đất khác còn lại: 1.916,34 ha.

3. Phân loại dự án theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai:

3.1. Dự án xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; Công trình di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp cấp địa phương: 85 dự án.

3.2. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm: Giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị, thu gom xử lý chất thải: 228 dự án (dự án đường nối Sa Pa với đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai tổng hợp cho cả huyện Sa Pa, Bát Xát và thành phố Lào Cai).

3.3. Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà công vụ, xây dựng công trình tôn giáo, khu văn hóa, vui chơi giải trí phục vụ công cộng, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 92 dự án.

3.4. Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, cụm công nghiệp, khu sản xuất, chế biến nông lâm sản, thủy sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: 30 dự án.

3.5. Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; dự án khác có liên quan đến đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ: 14 dự án.

(Có biểu tổng hợp toàn tỉnh và chi tiết đến các huyện, thành phố kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

- UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Trong trường hợp cần thiết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 17/12/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2014
Ngày hiệu lực27/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội lợi ích quốc gia 2015 Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội lợi ích quốc gia 2015 Lào Cai
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýPhạm Văn Cường
        Ngày ban hành17/12/2014
        Ngày hiệu lực27/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội lợi ích quốc gia 2015 Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND dự án thu hồi đất phát triển kinh tế xã hội lợi ích quốc gia 2015 Lào Cai

            • 17/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực