Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND giám định pháp y tâm thần kỹ thuật hình sự Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/2014/NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH PHÁP Y, TÂM THẦN, KỸ THUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4043/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

a) Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

b) Người giúp việc cho người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

c) Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi.

2. Mức hỗ trợ:

a) Đối với giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc:

Hỗ trợ 50% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

b) Đối với người giúp việc cho người giám định tư pháp:

Hỗ trợ 20% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

c) Đối với điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi, khai quật tử thi:

Hỗ trợ 20% mức bồi dưỡng được quy định tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

3. Thời điểm áp dụng: từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2014
Ngày hiệu lực20/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND giám định pháp y tâm thần kỹ thuật hình sự Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND giám định pháp y tâm thần kỹ thuật hình sự Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýPhạm Văn Cành
        Ngày ban hành10/12/2014
        Ngày hiệu lực20/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND giám định pháp y tâm thần kỹ thuật hình sự Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND giám định pháp y tâm thần kỹ thuật hình sự Bình Dương

           • 10/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực