Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14

Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 năm 2016 về Chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội

Nội dung toàn văn Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội 2016


QUỐC HỘI KHÓA XIV
ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ
XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/NQ-UBVĐXH14

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI NĂM 2016

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 91/2015/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016;

Trên cơ sở đề nghị của Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội và ý kiến của thành viên Ủy ban về các vấn đề xã hội tại phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ nhất ngày 25 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Năm 2016, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV giám sát các nội dung sau:

1. Xem xét, thảo luận các nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách trong Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; các nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách trong các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kim sát nhân dân tối cao trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai;

2. Xem xét, thảo luận báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV về các nội dung thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;

3. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về các vấn đề thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách;

4. Giám sát chuyên đề về 02 nội dung:

4.1. Kết quả 2 năm (2015-2016) thực hiện Nghị quyết s76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về đy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;

4.2. Việc thực hiện chính sách htrợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2012 - 2015.

5. Tổ chức phiên giải trình về việc thực hiện chính sách htrợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2012 - 2015 tại phiên họp toàn thể Ủy ban lần thứ hai;

6. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân về lĩnh vực Ủy ban phụ trách.

Điều 2.

Căn cứ vào chương trình giám sát của Ủy ban, Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội, các tiu ban xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật; các thành viên của Ủy ban thực hiện giám sát theo trách nhiệm được phân công, đồng thời, tùy theo điều kiện và tình hình thực tế xây dựng chương trình, phối hợp và tiến hành hoạt động giám sát về các nội dung này, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Điều 3.

Thường trực Ủy ban, các tiu ban, thành viên Ủy ban về các vấn đề xã hội và các cơ quan, tchức, cá nhân chịu sự giám sát có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để báo cáo);
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban dân nguyện (đphối hp);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam, Tng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam;
- Bộ Y tế: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính: Ủy ban Dân tộc.
- Các vụ: PVHĐGS, TH - VPQH;
- Lãnh đạo, chuyên viên Vụ các vn đề xã hội - VPQH;
- Lưu: HC, CVĐXH.
- Số e-Pas:55165

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Thúy Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/NQ-UBVĐXH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu35/NQ-UBVĐXH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2016
Ngày hiệu lực11/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/NQ-UBVĐXH14

Lược đồ Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu35/NQ-UBVĐXH14
        Cơ quan ban hànhỦy ban về các vấn đề xã hội
        Người kýNguyễn Thúy Anh
        Ngày ban hành11/08/2016
        Ngày hiệu lực11/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 35/NQ-UBVĐXH14 chương trình hoạt động giám sát của Ủy ban các vấn đề xã hội 2016

           • 11/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực