Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp 2006 Bạc Liêu đã được thay thế bởi Quyết định 07/2007/QĐ-UBND văn bản quy phạm pháp luật còn hết hiệu lực Bạc Liêu 2006 và được áp dụng kể từ ngày 28/06/2007.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp 2006 Bạc Liêu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2006/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 71/2003/NĐ - CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 89/2003/TT- BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số: 112/2004/NĐ - CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Xét Tờ trình số: 48/TTr - UBND ngày 09 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân và ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006 của tỉnh Bạc Liêu là: 147 biên chế:

1. Các đơn vị sự nghiệp thành lập mới và bổ sung thêm nhiệm vụ:

- Trung tâm Công báo: 05 biên chế.

- Trung tâm xúc tiến Thương mại - Du lịch: 05 biên chế.

- Ban Quản lý vườn chim: bổ sung 07 biên chế.

2. Các Bệnh viện được tăng 200 giýờng bệnh:

- Bệnh viện Bạc Liêu: 20 biên chế.

- Bệnh viện Đa khoa huyện Giá Rai: 44 biên chế.

- Bệnh viện Đa khoa huyện Phươc Long: 22 biên chế.

- Bệnh viện Đa khoa huyện Hồng Dân: 22 biên chế.

- Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Bình: 11 biên chế.

- Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải: 11 biên chế.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất các thủ tục theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đă được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa VII, kỳ họp thứ bảy thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vãn Út

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2006
Ngày hiệu lực24/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/06/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp 2006 Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp 2006 Bạc Liêu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu36/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýNguyễn Vãn Út
        Ngày ban hành14/07/2006
        Ngày hiệu lực24/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/06/2007
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp 2006 Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND bổ sung biên chế sự nghiệp 2006 Bạc Liêu