Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019

Nội dung toàn văn Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo Bắc Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2015/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ GIA ĐÌNH CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Khám bệnh, Chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ: Y tế - Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2019, như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trừ những người đã được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ các nguồn tài chính khác.

2. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 10% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2019.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2015/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu36/2015/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2015/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo Bắc Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu36/2015/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành11/12/2015
        Ngày hiệu lực01/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo Bắc Giang

            • 11/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực