Nghị quyết 365/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 365/2011/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các Trường Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp và Trung cấp nghề tỉnh Sơn La từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 365/2011/NQ-HĐND mức thu học phí Trung cấp Cao đẳng chuyên nghiệp Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/2011/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 18 tháng 3 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH SƠN LA TỪ NĂM HỌC 2010 - 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 - 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ: Giáo dục - Đào tạo, Tài chính, Lao động Thương binh và xã hội;

Xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2010 của UBND tỉnh về quy định mức thu học phí đối với các Trường Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp và Trung cấp nghề tỉnh Sơn La từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 -2015; Báo cáo thẩm tra số 637/BC-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2011 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh; Tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí đối với các Trường Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp và Trung cấp nghề tỉnh Sơn La từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, như sau:

1. Quy định mức thu học phí đối với hình thức giáo dục chính quy

a) Mức học phí đối với đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại trường công lập theo các nhóm ngành đào tạo chương trình đại trà.

(Có phụ lục số 01 kèm theo)

b) Mức học phí đối với đào tạo trình độ cao đẳng chuyên nghiệp tại trường công lập theo các nhóm ngành đào tạo chương trình đại trà.

(Có phụ lục số 02 kèm theo)

c) Mức học phí đối với trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập.

(Có phụ lục số 03 kèm theo)

2. Quy định mức thu học phí đối với hình thức giáo dục thường xuyên

Mức thu học phí đối với từng lớp học bằng 150% mức học phí chính quy do HĐND tỉnh quy định đối với cùng cấp học và cùng nhóm ngành nghề đào tạo.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh khóa XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội, Chính phủ;
- UB KT, TC-NS của Quốc hội;
- VPQH, VP CTN,VPCP;
- Vụ công tác đại biểu VP QH;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế, Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT HU, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ, CV VP Tỉnh uỷ;
- LĐ, CV CP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm Công báo, Lưu trữ tỉnh;
- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT. VHXH. 450b. Hính (01b).

CHỦ TỊCH
Thào Xuân Sùng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 365/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu365/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2011
Ngày hiệu lực28/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 365/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 365/2011/NQ-HĐND mức thu học phí Trung cấp Cao đẳng chuyên nghiệp Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 365/2011/NQ-HĐND mức thu học phí Trung cấp Cao đẳng chuyên nghiệp Sơn La
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu365/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýThào Xuân Sùng
        Ngày ban hành18/03/2011
        Ngày hiệu lực28/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 365/2011/NQ-HĐND mức thu học phí Trung cấp Cao đẳng chuyên nghiệp Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 365/2011/NQ-HĐND mức thu học phí Trung cấp Cao đẳng chuyên nghiệp Sơn La

            • 18/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực