Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 14/2006/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy, thiết bị cơ khí sản xuất trong nước phục vụ sản xuất nông nghiệp do Tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND hỗ trợ nông dân mua máy thiết bị cơ khí sản xuất Khánh Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2007/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ SỬA ĐỔI NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2006/NQ-HĐND NGÀY 30/3/2006 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NÔNG DÂN MUA MÁY, THIẾT BỊ CƠ KHÍ SẢN XUẤT TRONG NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA IV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7979/TTr-UBND ngày 04/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đề nghị sửa đổi Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 30/3/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 79/BC-BKTNS ngày 20/12/2007 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 30/3/2006 như sau:

1. Sửa đổi tên Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 30/3/2006 thành “Về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp” (bỏ cụm từ “sản xuất trong nước”).

2. Sửa đổi tên Điều 1 thành “Ban hành quy định chính sách hỗ trợ nông dân mua máy thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp” (bỏ cụm từ “sản xuất trong nước”).

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Chủng loại máy hỗ trợ như sau: “Thực hiện hỗ trợ lãi suất vốn vay khi nông dân vay vốn mua mới thiết bị nông nghiệp với các chủng loại sau: Các loại máy động lực, máy công tác và thiết bị đồng bộ phục vụ lĩnh vực, ngành nghề quy định tại điểm 2, Điều 1 trên đây”.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND hỗ trợ nông dân mua máy thiết bị cơ khí sản xuất Khánh Hòa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND hỗ trợ nông dân mua máy thiết bị cơ khí sản xuất Khánh Hòa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu37/2007/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýMai Trực
       Ngày ban hành21/12/2007
       Ngày hiệu lực31/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND hỗ trợ nông dân mua máy thiết bị cơ khí sản xuất Khánh Hòa

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/2007/NQ-HĐND hỗ trợ nông dân mua máy thiết bị cơ khí sản xuất Khánh Hòa

           • 21/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực