Nghị quyết 37/NQ-CP

Nghị quyết 37/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 37/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỎA THUẬN VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CĂM-PU-CHIA ĐỂ LOẠI TRỪ NẠN BUÔN BÁN PHỤ NỮ, TRẺ EM VÀ GIÚP ĐỠ NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 475/Ttr-BCA-C41 ngày 11 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Thỏa thuận về sửa đổi, bổ sung Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Căm-pu-chia để loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và giúp đỡ nạn nhân bị buôn bán đã được Chính phủ hai nước ký ngày 28 tháng 09 năm 2005.

Điều 2. Áp dụng trực tiếp toàn bộ các điều khoản của Thỏa thuận.

Điều 3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt, lưu chiểu điều ước quốc tế và thông báo các cơ quan nhà nước hữu quan biết ngày có hiệu lực của Thỏa thuận theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện sau khi Thỏa thuận nêu trên có hiệu lực.

 

 

Nơi nhận:
- Các thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, NC, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu37/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2013
Ngày hiệu lực25/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 37/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 37/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu37/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành25/03/2013
        Ngày hiệu lực25/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 37/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 37/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận sửa đổi bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam

            • 25/03/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực