Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND phê chuẩn cho phép ngành Giáo dục - Đào tạo được chuyển các trường trung học phổ thông bán công thành trường trung học phổ thông công lập và học sinh trung học phổ thông hệ bán công (hệ B) trong các trường trung học phổ thông công lập sang hệ công lập do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND cho phép ngành Giáo dục chuyển trường trung học phổ thông đã được thay thế bởi Nghị quyết 102/2019/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND cho phép ngành Giáo dục chuyển trường trung học phổ thông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN CHO PHÉP NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO ĐƯỢC CHUYỂN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÁN CÔNG THÀNH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỆ BÁN CÔNG (HỆ B) TRONG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP SANG HỆ CÔNG LẬP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao “Không duy trì các cơ sở bán công, các lớp bán công trong trường công”;

Căn cứ Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD-ĐT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc phê duyệt đề án “quy hoạch phát triển xã hội hóa giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV - kỳ họp thứ 4 về việc “Xây dựng lộ trình thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ”.

Xét Tờ trình số 8029/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép ngành Giáo dục - Đào tạo được chuyển các trường trung học phổ thông bán công thành trường trung học phổ thông công lập và học sinh trung học phổ thông hệ bán công (hệ B) trong các trường trung học phổ thông công lập sang hệ công lập;

Sau khi xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Tờ trình số 8029/TTr-UBND này 04 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép chuyển các trường trung học bán công Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị xã Bà Rịa), Nguyễn Trãi (huyện Châu Đức), Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), Long Hải - Phước Tỉnh (Long Điền) thành các trường trung học phổ thông công lập.

Nhất trí chuyển toàn bộ học sinh trung học phổ thông bán công (hệ B) trong các trường trung học phổ thông công lập sang hệ công lập. Gồm học sinh bán công tại các Trường trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (thành phố Vũng Tàu); Trần Hưng Đạo, Phú Mỹ (huyện Tân Thành); Trần Văn Quan (huyện Long Điền); Dương Bạch Mai, Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa IV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND cho phép ngành Giáo dục chuyển trường trung học phổ thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND cho phép ngành Giáo dục chuyển trường trung học phổ thông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu38/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Tuấn Minh
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND cho phép ngành Giáo dục chuyển trường trung học phổ thông

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 38/2007/NQ-HĐND cho phép ngành Giáo dục chuyển trường trung học phổ thông