Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2016

Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất tự nhiên Bắc Giang 2012 2016 đã được thay thế bởi Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên Bắc Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất tự nhiên Bắc Giang 2012 2016


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2011/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ BẢO VỆ RỪNG SẢN XUẤT LÀ RỪNG TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2012-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011- 2015;

Xét Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh về việc đề nghị quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2016 như sau:

1. Hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm cho việc bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; cộng đồng dân cư thôn, các doanh nghiệp lâm nghiệp Nhà nước, Ban quản lý rừng.

2. Hỗ trợ 20.000 đồng/ha cho chi phí thiết kế, dự toán bảo vệ rừng năm đầu và được tính ngoài mức hỗ trợ bảo vệ rừng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Hỗ trợ chi phí quản lý bằng 6% tổng vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho bảo vệ rừng, trong đó: Cấp tỉnh 1%, Ban quản lý dự án cơ sở 5%. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Kinh phí hỗ trợ thuộc Ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2016.

Điều 3. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể nhân dân tăng cường giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Thân Văn Khoa

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu38/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực01/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất tự nhiên Bắc Giang 2012 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất tự nhiên Bắc Giang 2012 2016
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu38/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýThân Văn Khoa
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực01/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất tự nhiên Bắc Giang 2012 2016

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND mức hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất tự nhiên Bắc Giang 2012 2016