Nghị quyết 39/2010/NQ-HĐND7

Nghị quyết 39/2010/NQ-HĐND7 về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/2010/NQ-HĐND7 chế độ hỗ trợ đặc thù cán bộ, viên chức


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 39/2010/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHOÁ VII - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 46/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẳng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5 Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3522/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung hỗ trợ chế độ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-HĐND-VHXH ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Ban Văn hóa - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương như sau:

1. Cán bộ, viên chức có trình độ sau đại học: tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II.

Mức hỗ trợ bằng 2,5 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Cán bộ, viên chức có trình độ đại học: bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng, cử nhân vật lý trị liệu, cử nhân xét nghiệm.

Mức hỗ trợ bằng 2,0 lần mức lương tối thiểu chung;

3. Cán bộ, viên chức có trình độ trung cấp, cao đẳng ngành y và đại học khác gồm: y sĩ, dược sĩ trung học, điều dưỡng cao đẳng, điều dưỡng trung học, kỹ thuật viên trung học và kế toán đại học.

Mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

4. Cán bộ, viên chức đảm nhiệm công việc khác như: hành chính, y vụ, lái xe, bảo vệ, tạp vụ.

Mức hỗ trợ bằng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.

5. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
 - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
 - Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
 - Các Bộ: Y tế, Tài chính;
 - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
 - Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
 - Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
 - Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
 - LĐVP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;
 - Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã;
 - Trung tâm Công báo tỉnh, Website Bình Dương;
 - Chuyên viên VP: Đoàn ĐBQH - HĐND, UBND tỉnh;
 - Lưu: VT (10 bộ).

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2010/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/2010/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực01/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2010/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 39/2010/NQ-HĐND7 chế độ hỗ trợ đặc thù cán bộ, viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 39/2010/NQ-HĐND7 chế độ hỗ trợ đặc thù cán bộ, viên chức
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu39/2010/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực01/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 39/2010/NQ-HĐND7 chế độ hỗ trợ đặc thù cán bộ, viên chức

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/2010/NQ-HĐND7 chế độ hỗ trợ đặc thù cán bộ, viên chức

            • 10/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực