Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến trụ sở tại thành phố Bà Rịa

Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công chức viên chức Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 1413/QĐ-UBND 2019 bổ sung Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa Vũng Tàu và được áp dụng kể từ ngày 06/06/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công chức viên chức Bà Rịa Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2014/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐI LÀM VIỆC TỪ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU ĐẾN TRỤ SỞ TẠI THÀNH PHỐ BÀ RỊA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ chi phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh tại thành phố Bà Rịa; Báo cáo thẩm tra số 171/BC-KTNS ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến trụ sở tại thành phố Bà Rịa. Cụ thể:

1. Tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ chi phí cho cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc loại hình ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động) đi làm việc từ thành phố Vũng Tàu đến Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh tại thị xã Bà Rịa đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

2. Bổ sung đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao (bao gồm chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP) làm việc tại các cơ quan ngành dọc của Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan ngành dọc Trung ương khác.

Tổng thời gian hỗ trợ và mức hỗ trợ như các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2014
Ngày hiệu lực28/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2019
Cập nhật3 tháng trước
(10/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công chức viên chức Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công chức viên chức Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu39/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Hồng Lĩnh
        Ngày ban hành18/12/2014
        Ngày hiệu lực28/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/06/2019
        Cập nhật3 tháng trước
        (10/01/2020)

        Văn bản gốc Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công chức viên chức Bà Rịa Vũng Tàu

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí cho cán bộ công chức viên chức Bà Rịa Vũng Tàu