Nghị quyết 39/NQ-CP

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/NQ-CP 2022 Mở Lối mở Nậm Đích Huổi Hịa


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC MỞ LỐI MỞ NẬM ĐÍCH/VIỆT NAM - HUỔI HỊA/LÀO

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 4086/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 kèm theo văn bản số 547/UBND-NC ngày 01 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số 4086/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 kèm theo văn bản số 547/UBND-NC ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và các bộ, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết này bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh Điện Biên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, QHQT, QHĐP, KTTH;
- Lưu: VT, NC (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phm Bình Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2022
Ngày hiệu lực17/03/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 39/NQ-CP 2022 Mở Lối mở Nậm Đích Huổi Hịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 39/NQ-CP 2022 Mở Lối mở Nậm Đích Huổi Hịa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu39/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành17/03/2022
        Ngày hiệu lực17/03/2022
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 39/NQ-CP 2022 Mở Lối mở Nậm Đích Huổi Hịa

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/NQ-CP 2022 Mở Lối mở Nậm Đích Huổi Hịa

              • 17/03/2022

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/03/2022

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực