Nghị quyết 39/NQ-CP

Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2012 ký kết Hiệp định về Hợp tác kỹ thuật năm 2009/2010 giữa Việt Nam - Đức do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2012 ký kết Hiệp định về Hợp tác kỹ thuật năm 2009/2010


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 39/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ KẾT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC VỀ HỢP TÁC KỸ THUẬT NĂM 2009/2010

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung dự thảo “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về Hợp tác kỹ thuật năm 2009/2010” (sau đây gọi tắt là Hiệp định).

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định với cấp có thẩm quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để ký kết Hiệp định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2012
Ngày hiệu lực07/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2012 ký kết Hiệp định về Hợp tác kỹ thuật năm 2009/2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2012 ký kết Hiệp định về Hợp tác kỹ thuật năm 2009/2010
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu39/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành07/08/2012
        Ngày hiệu lực07/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2012 ký kết Hiệp định về Hợp tác kỹ thuật năm 2009/2010

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2012 ký kết Hiệp định về Hợp tác kỹ thuật năm 2009/2010

            • 07/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực