Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2010 công bố văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2009 hết hiệu lực thi hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2010 công bố văn bản pháp luật Hội đồng nhân dân Bắc Giang ban hết hiệu lực thi hành


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 31/12/2009 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh; về việc bãi bỏ văn bản và công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2009; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố 13 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2009 hết hiệu lực thi hành:

1. Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 18/7/1998 ban hành Quy định mức thu học phí, tiền tham gia xây dựng trường trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của của tỉnh;

2. Nghị quyết số 15/NQ-HĐND4 ngày 18/7/1998 ban hành Quy định huy động, sử dụng vốn xây dựng nâng cấp đường giao thông ở cơ sở;

3. Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 08/7/2008 ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và hỗ trợ đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh;

4. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/7/1998 quy định mức hoạt động phí đối với Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ và Phó các đoàn thể ở cấp xã;

5. Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND ngày 29/01/2007 phê chuẩn phụ cấp tháng đối với Trưởng ban công tác Mặt trận và Trưởng các đoàn thể thôn, bản, tổ dân phố của tỉnh Bắc Giang;

6. Nghị quyết số 65/2002/NQ-HĐND15 ngày 01/8/2002 về chính sách hỗ trợ tài chính thực hiền chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, nuôi trồng thuỷ sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn;

7. Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND15 ngày 30/7/2003 ban hành bản quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí của tỉnh Bắc Giang;

8. Nghị quyết số 83/2003/NQ-HĐND15 ngày 09/12/2003 quy định phân cấp Ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang;

9. Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND16 ngày 08/12/2004 ban hành Quy định mức thu phí qua cầu Lục Nam tỉnh Bắc Giang;

10. Nghị quyết số 10/2005/NQ-HĐND ngày 16/7/2005 ban hành Quy định chế độ công tác phí và chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang;

11. Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 74/2003/NQ-HĐND15 ngày 30/7/2003 của HĐND tỉnh khoá XV và Nghị quyết số 21/2004/NQ-HĐND16 ngày 08/12/2004 của HĐND tỉnh khoá XVI;

12. Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 29/01/2007 quy định chế độ dinh dưỡng đối với Vận động viên, Huấn luyện viên thể thao;

13. Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 23/7/1999 về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khoá XVI, kỳ họp thứ 18 thông qua./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Trọng Vịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực10/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2010 công bố văn bản pháp luật Hội đồng nhân dân Bắc Giang ban hết hiệu lực thi hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2010 công bố văn bản pháp luật Hội đồng nhân dân Bắc Giang ban hết hiệu lực thi hành
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu39/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
       Người kýNgô Trọng Vịnh
       Ngày ban hành10/12/2010
       Ngày hiệu lực10/12/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2010 công bố văn bản pháp luật Hội đồng nhân dân Bắc Giang ban hết hiệu lực thi hành

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2010 công bố văn bản pháp luật Hội đồng nhân dân Bắc Giang ban hết hiệu lực thi hành

          • 10/12/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 10/12/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực