Nghị quyết 39/NQ-HĐND

Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2015 về tạm dừng thực hiện quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tỉnh Quảng Ngãi được cử đi đào tạo trong và ngoài nước

Nội dung toàn văn Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2015 tạm dừng thực hiện hỗ trợ cán bộ được cử đi đào tạo Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TẠM DỪNG THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NGÃI ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tỉnh Quảng Ngãi được cử đi đào tạo trong và ngoài nước; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm dừng thực hiện Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức tỉnh Quảng Ngãi được cử đi đào tạo trong và ngoài nước nêu tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007 - 2010 định hướng đến năm 2015.

Đối với các trường hợp đang được tỉnh cử đi đào tạo, bồi dưỡng nhưng chưa hoàn thành khóa học thì vẫn tiếp tục thực hiện chế độ hỗ trợ cho đến khi kết thúc khóa học.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Viết Chữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu39/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2015
Ngày hiệu lực10/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2015 tạm dừng thực hiện hỗ trợ cán bộ được cử đi đào tạo Quảng Ngãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2015 tạm dừng thực hiện hỗ trợ cán bộ được cử đi đào tạo Quảng Ngãi
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu39/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýLê Viết Chữ
       Ngày ban hành14/12/2015
       Ngày hiệu lực10/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2015 tạm dừng thực hiện hỗ trợ cán bộ được cử đi đào tạo Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 39/NQ-HĐND 2015 tạm dừng thực hiện hỗ trợ cán bộ được cử đi đào tạo Quảng Ngãi

           • 14/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực