Nghị quyết 40/2009/NQ-HĐND7

Nghị quyết 40/2009/NQ-HĐND7 về việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 40/2009/NQ-HĐND7 trợ cấp khó khăn cán bộ công chức Bình Dương đã được thay thế bởi Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết liên quan đến các xã còn nhiều khó khăn Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2009/NQ-HĐND7 trợ cấp khó khăn cán bộ công chức Bình Dương


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2009/NQ-HĐND7

Thủ Dầu Một, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH ĐANG CÔNG TÁC TẠI 13 XÃ CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII – KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Xét Tờ trình số 3640/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đề nghị thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại một số xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-HĐND-BPC ngày 03 tháng 12 năm 2009 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

1. Thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn với hệ số 0,10 so với mức lương tối thiểu chung/người/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã có tên sau đây:

STT

Tên xã

Thuộc huyện

01

Xã Định An

Huyện Dầu Tiếng

02

Xã An Lập

Huyện Dầu Tiếng

03

Xã Long Hòa

Huyện Dầu Tiếng

04

Xã Long Tân

Huyện Dầu Tiếng

05

Xã Định Thành

Huyện Dầu Tiếng

06

Xã Tân Hưng

Huyện Bến Cát

07

Xã Hưng Hòa

Huyện Bến Cát

08

Xã Cây Trường 2

Huyện Bến Cát

09

Xã Thường Tân

Huyện Tân Uyên

10

Xã Tân Lập

Huyện Tân Uyên

11

Xã Tân Mỹ

Huyện Tân Uyên

12

Xã Thạnh Hội

Huyện Tân Uyên

13

Xã Tân Long

Huyện Phú Giáo

2. Ngoài chế độ trợ cấp khó khăn được thực hiện theo Nghị quyết này, cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và ngành y tế đang công tác tại 13 xã nêu trên được hưởng chế độ phụ cấp riêng của ngành.

3. Chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2009/NQ-HĐND7

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2009/NQ-HĐND7
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2009
Ngày hiệu lực26/12/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2009/NQ-HĐND7

Lược đồ Nghị quyết 40/2009/NQ-HĐND7 trợ cấp khó khăn cán bộ công chức Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 40/2009/NQ-HĐND7 trợ cấp khó khăn cán bộ công chức Bình Dương
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu40/2009/NQ-HĐND7
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýVũ Minh Sang
        Ngày ban hành16/12/2009
        Ngày hiệu lực26/12/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 40/2009/NQ-HĐND7 trợ cấp khó khăn cán bộ công chức Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2009/NQ-HĐND7 trợ cấp khó khăn cán bộ công chức Bình Dương