Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2013/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÀNH LẬP QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Tỉnh ủy về phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2858/TTr-UBND ngày 26/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến đóng góp của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh với các nội dung sau:

1. Tên gọi, địa vị pháp lý, mục tiêu thành lập

a) Tên gọi: Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh;

b) Địa vị pháp lý: Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Quỹ hỗ trợ phát triển HTX) là tổ chức tài chính nhà nước; có tư cách pháp nhân, vốn điều lệ, con dấu và được ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh quản lý khi đã đủ điều kiện hoạt động;

c) Mục tiêu: Hỗ trợ có hoàn lại vốn gốc, cho vay đầu tư để đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là nông nghiệp, nông thôn; nhanh chóng đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay.

2. Nguồn vốn

Vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng do Ngân sách tỉnh cấp (từ vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh).

3. Nguyên tắc hoạt động

a) Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Tây Ninh không vì mục đích lợi nhuận, phải bảo toàn vốn và bù đắp đủ chi phí quản lý;

b) Tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt.

4. Đối tượng hỗ trợ

Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Tây Ninh hỗ trợ: Các tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoạt động theo Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Liên minh HTX Việt Nam;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Tây Ninh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu HĐND tình khóa VIII;
- Các sở: KHĐT, TC, Tư pháp;
- LMHTX tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Báo Tây Ninh;
- Lưu: VP ĐĐBQH-HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu40/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2013/NQ-HĐND thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã Tây Ninh

            • 06/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực