Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ người được Công an tỉnh tuyển chọn tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi đường sắt giao nhau với đường bộ không có nhân viên đường sắt gác do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ người tham gia bảo đảm an toàn đường sắt Vĩnh Phúc


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2018/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI HỖ TRỢ NGƯỜI ĐƯỢC CÔNG AN TỈNH TUYỂN CHỌN THAM GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG TẠI NƠI ĐƯỜNG SẮT GIAO NHAU VỚI ĐƯỜNG BỘ KHÔNG CÓ NHÂN VIÊN ĐƯỜNG SẮT GÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 ngày 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật đường sắt ngày 16 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ điểm e, điểm g khoản 4 Điều 3 Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét Tờ trình số 240/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ hoạt động của lực lượng quần chúng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường ngang dân sinh không có gác chắn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi hỗ trợ người được Công an tỉnh tuyển chọn tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nơi đường sắt giao nhau với đường bộ không có nhân viên đường sắt gác, như sau:

1. Chi hỗ trợ trang bị trang phục, phương tiện, công cụ, bao gồm: Quần áo xuân hè, quần áo thu đông, quần áo mưa, giầy đen, tất, dây lưng, mũ cứng; ô che mưa, nắng; băng hiệu; còi hiệu; đèn pin; gậy giao thông: Mức tối đa không quá 5.000.000đ/người/năm.

2. Chi hỗ trợ theo ca gác: 80.000 đồng/người/ca (01 ca bằng 8 giờ).

3. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện Nghị quyết từ nguồn ngân sách cấp tỉnh.

4. Thời gian thực hiện

Nghị quyết được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Vinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu40/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2018
Ngày hiệu lực01/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ người tham gia bảo đảm an toàn đường sắt Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ người tham gia bảo đảm an toàn đường sắt Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu40/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành18/12/2018
        Ngày hiệu lực01/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ người tham gia bảo đảm an toàn đường sắt Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 40/2018/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ người tham gia bảo đảm an toàn đường sắt Vĩnh Phúc

            • 18/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực