Nghị quyết 41/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 41/2007/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu học phí của Trường Trung cấp Nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm học 2007 - 2008

Nội dung toàn văn Nghị quyết 41/2007/NQ-HĐND mức học phí trường trung cấp nghề Bà Rịa Vũng Tàu


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2007/NQ-HĐND

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN MỨC THU HỌC PHÍ CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TỪ NĂM HỌC 2007 - 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGDĐT-TC ngày 31 tháng 8 năm 1998 của liên Bộ Giáo dục - Đào tạo - Tài chính về hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Xét Tờ trình số 8073/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu học phí Trường Trung cấp Nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm học 2007 - 2008 trình tại kỳ hợp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IV;

Sau khi xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận, biểu quyết của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ hợp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức thu học phí của Trường Trung cấp nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm học 2007 - 2008. Cụ thể:

1. Mức thu là 100.000 đồng/tháng/học sinh.

2. Thời điểm thực hiện: từ năm học 2007 - 2008.

3. Về quản lý, sử dụng học phí: Trường Trung cấp Nghề tỉnh thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 54/1998/TTLT/BGDĐT-TC ngày 31 tháng 8 năm 1998 của liên Bộ Giáo Dục - Đào tạo và Tài chính và các văn bản khác quy định hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa IV, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu41/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực24/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 41/2007/NQ-HĐND mức học phí trường trung cấp nghề Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 41/2007/NQ-HĐND mức học phí trường trung cấp nghề Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu41/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Tuấn Minh
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực24/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 41/2007/NQ-HĐND mức học phí trường trung cấp nghề Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 41/2007/NQ-HĐND mức học phí trường trung cấp nghề Bà Rịa Vũng Tàu

            • 14/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực