Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2011 Hà Tĩnh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2012/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị định số 73/2003/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 499/TTr-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 như sau:

I. Tổng thu ngân sách nhà nước: 17.576.467 triệu đồng

(bao gồm thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách)

Trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 851.602 triệu đồng

- Ngân sách địa phương: 16.724.865 triệu đồng

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.049.785 triệu đồng

Bao gồm:

1.1. Thu nội địa: 2.184.004 triệu đồng

1.2. Thu thuế xuất nhập khẩu: 834.674 triệu đồng

1.3. Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: 412.000 triệu đồng

1.4. Thu kết dư ngân sách năm trước: 135.923 triệu đồng

1.5. Các khoản thu để lại chi qua quản lý qua NSNN: 483.184 triệu đồng

2. Thu chuyển nguồn: 2.889.611 triệu đồng

3. Thu bổ sung từ NSTW: 10.635.546 triệu đồng

4. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 1.525 triệu đồng

II. Tổng chi ngân sách địa phương: 16.588.425 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển:  3.249.786 triệu đồng

2. Chi thường xuyên:  4.187.209 triệu đồng

3. Chi các chương trình MTQG, CT135, CT 661: 290.432 triệu đồng

5. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 3.661.944 triệu đồng

6. Chi nộp ngân sách cấp trên: 1.356 triệu đồng

7. Các khoản chi bằng nguồn thu để lại: 483.184 triệu đồng

8. Chi chuyển nguồn:  4.713.174 triệu đồng

III. Kết dư ngân sách địa phương: 136.440 triệu đồng

Trong đó:

1. Ngân sách tỉnh:  101.456 triệu đồng

- Trích bổ sung quỹ Dự trữ tài chính: 50.728 triệu đồng

- Hạch toán thu ngân sách năm 2012: 50.728 triệu đồng

2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố: 16.222 triệu đồng

- Hạch toán thu ngân sách năm 2012: 16.222 triệu đồng

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn: 18.762 triệu đồng

- Hạch toán thu ngân sách năm 2012: 18.762 triệu đồng

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh QK4;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Thông tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Công báo - Tin học VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP. HH200b

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu41/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2012
Ngày hiệu lực30/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2011 Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2011 Hà Tĩnh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu41/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành20/12/2012
        Ngày hiệu lực30/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2011 Hà Tĩnh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách 2011 Hà Tĩnh

            • 20/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực