Nghị quyết 41/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết 41/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Nghị quyết 41/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập Sơn La


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 41/2017/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỔ CHỨC NẤU ĂN CHO TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CÓ HỌC SINH BÁN TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Cán bộ công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 20/02/2017; Báo cáo thẩm tra số 117/BC-VHXH ngày 14/3/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh.

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ nấu ăn cho học sinh bán trú; tổ chức công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe học sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức công tác bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường; công chức, viên chức và người lao động được giao thêm nhiệm vụ quản lý học sinh; mua sắm dụng cụ nhà bếp, đồ dùng phục vụ nấu ăn, đồ dùng tổ chức bữa ăn tập thể cho trường phổ thông công lập có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

Các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông công lập có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

3. Nội dung, định mức hỗ trợ

- Hỗ trợ kinh phí để nhà trường tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú: Trường có từ trên 150 học sinh ăn tập trung bán trú trở lên thì cứ thêm 50 học sinh được hỗ trợ thêm 01 lần định mức (bằng 200% mức lương cơ sở/tháng); nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 5 lần định mức.

- Hỗ trợ kinh phí để tổ chức công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe học sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức công tác bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường: Hỗ trợ 200% mức lương cơ sở/tháng để nhà trường tổ chức công tác y tế học đường, chăm sóc sức khỏe học sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hỗ trợ 200% mức lương cơ sở/tháng để nhà trường tổ chức công tác bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường.

- Hỗ trợ kinh phí cho công chức, viên chức và người lao động được giao thêm nhiệm vụ quản lý học sinh trong các trường phổ thông có tổ chức nấu ăn cho học sinh ăn, ở bán trú tại trường, trừ trường phổ thông dân tộc bán trú: Mức hỗ trợ 30% mức lương cơ sở/tháng/trường đối với trường có từ 30 học sinh ở bán trú trở xuống, trường có trên 30 học sinh ở bán trú thì cứ tăng thêm đủ 15 học sinh được tính thêm 15% mức lương cơ sở/tháng/trường.

- Hỗ trợ một lần kinh phí để nhà trường mua sắm dụng cụ nhà bếp, đồ dùng phục vụ nấu ăn, đồ dùng tổ chức bữa ăn tập thể: Trường có dưới 100 học sinh bán trú được hỗ trợ 30.000.000 đồng/trường, trường có từ 100 học sinh bán trú trở lên được hỗ trợ 40.000.000 đồng/trường.

4. Thời gian hỗ trợ: Theo thời gian tổ chức nấu ăn thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học.

5. Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương đảm bảo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnhcác vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ  ngày 01 tháng 4 năm 2017 và thay thế Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 81/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 132/2015/NQ-HĐND ngày 22/3/2015 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho công chức, viên chức và người lao động được giao thêm nhiệm vụ quản lý học sinh ăn, ở bán trú tại trường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Ban Chỉ đạo Tây bắc;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
BTV tỉnh ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- TT HU, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh;  Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, Linh.450b.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/2017/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu41/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2017
Ngày hiệu lực01/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/2017/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 41/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 41/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập Sơn La
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu41/2017/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Văn Chất
       Ngày ban hành15/03/2017
       Ngày hiệu lực01/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 41/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập Sơn La

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 41/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trường phổ thông công lập Sơn La

           • 15/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực