Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ công tác phí, chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị đã được thay thế bởi Nghị quyết 142/2010/NQ-HĐND chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2008/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI MỐT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC và Thông tư số 57/TT- BTC; Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 80/BC-BKTNS ngày 09 tháng 12 năm 2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau:

1. Phụ cấp lưu trú:

- Đi công tác ngoài tỉnh: 70.000 đồng/ngày/người;

- Đi công tác trong tỉnh:

+ Khoảng cách từ 15km trở lên: 50.000 đồng/ngày/người;

+ Người đi công tác từ huyện, thị xã, thành phố đất liền đến huyện đảo Kiên Hải; các xã đảo thuộc huyện Kiên Lương, thị xã Hà Tiên; giữa các huyện đảo, xã đảo với nhau; và ngược lại đi công tác từ các huyện đảo, xã đảo (kể cả huyện Phú Quốc) đến thành phố Rạch Giá và các huyện đất liền thì được phụ cấp 60.000 đồng/ngày/người;

+ Người đi công tác đến huyện đảo Phú Quốc: 70.000 đồng/ngày/người.

2. Mức chi tổ chức hội nghị: hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước:

Cuộc họp cấp tỉnh tổ chức: 70.000 đồng/ngày/người.

3. Các nội dung còn lại thực hiện theo Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND ngày 27/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kiên Giang và Thông báo số 04/TB-HĐND ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi mốt thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực22/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýTrương Quốc Tuấn
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực22/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/10/2011
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chế độ công tác phí chi tổ chức hội nghị