Nghị quyết 42/2010/NQ-HĐND

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/2010/NQ-HĐND mức trợ cấp ngày công lao động hỗ trợ tiền ăn cho dân quân Hà Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2010/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP NGÀY CÔNG LAO ĐỘNG, MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO DÂN QUÂN VÀ PHỤ CẤP THÔN ĐỘI TRƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHÓA XV- KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 43/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ.

Sau khi xem xét Tờ trình số: 163/TTr - UBND ngày 07 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn cho dân quân và phụ cấp Thôn đội trưởng.

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức trợ cấp ngày công lao động, mức hỗ trợ tiền ăn đối với Dân quân và chế độ phụ cấp đối với thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang; cụ thể như sau:

1. Mức trợ cấp ngày công lao động:

a) Cán bộ chiến sỹ dân quân khi được huy động làm nhiệm vụ (theo quy định tại điều 8- Luật Dân quân tự vệ năm 2009) hoặc thực hiện quyết định điều động của cấp có thẩm quyền (theo quy định tại điều 44 Luật Dân quân tự vệ năm 2009) thì được trợ cấp ngày công lao động bằng 0,08 mức lương tối thiểu chung/ngày/người.

b) Cán bộ chiến sỹ dân quân nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, được cấp có thẩm quyền kéo dài thời hạn tham gia thực hiện nghĩa vụ, khi được huy động làm nhiệm vụ ngoài mức trợ cấp ngày công lao động theo quy định tại điểm a điều này còn được trợ cấp thêm 0,05 mức lương tối thiểu chung/ngày/người.

2. Mức hỗ trợ tiền ăn:

Cán bộ, chiến sỹ dân quân (trừ dân quân thường trực) khi được huy động làm nhiệm vụ cách xa nơi cư trú, không có điều kiện đi, về trong ngày được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sỹ bộ binh phục vụ có thời hạn trong Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng:

Thôn đội trưởng được hưởng phụ cấp hàng tháng 0,7 mức lương tối thiểu chung.

4. Thời gian được hưởng:

Chế độ trợ cấp ngày công lao động, hỗ trợ tiền ăn và phụ cấp thôn đội trưởng nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/7/2010.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 12 năm 2010.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XV - Kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội;
- VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng;
- Bộ Nội vụ, Bộ Lao động TB&XH;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh;
- TTr UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV;
- HĐND, UBND các huyện, TP
- Văn phòng HĐND-UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, DNNN;
- CV UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2010
Ngày hiệu lực21/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2021
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/2010/NQ-HĐND mức trợ cấp ngày công lao động hỗ trợ tiền ăn cho dân quân Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/2010/NQ-HĐND mức trợ cấp ngày công lao động hỗ trợ tiền ăn cho dân quân Hà Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Viết Xuân
        Ngày ban hành11/12/2010
        Ngày hiệu lực21/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2021
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 42/2010/NQ-HĐND mức trợ cấp ngày công lao động hỗ trợ tiền ăn cho dân quân Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/2010/NQ-HĐND mức trợ cấp ngày công lao động hỗ trợ tiền ăn cho dân quân Hà Giang

            • 11/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực