Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2014 thống nhất điều chỉnh, thành lập thôn mới tại các xã: Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong; xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức và xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/NQ-HĐND 2014 thành lập thôn mới tại các xã Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, THÀNH LẬP THÔN MỚI CỦA CÁC XÃ QUẢNG KHÊ, ĐẮK HA, ĐẮK R'MĂNG, HUYỆN ĐẮK GONG; XÃ ĐẮK NGO, HUYỆN TUY ĐỨC VÀ XÃ ĐẮK NIA, THỊ XÃ GIA NGHĨA;

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 4996 /TTr-UBND ngày 17/11/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị chia tách, thành lập thôn mới xã Đắk Nia thuộc thị xã Gia Nghĩa; các xã: Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R'Măng thuộc huyện Đắk Glong và Tờ trình số 5262/TTr-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị thành lập các thôn mới xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức; Báo cáo thẩm tra số 50/BC-HĐND ngày 04/12/2014 và Báo cáo thẩm tra số 63/BC-HĐND ngày 11/12/2014 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, thành lập các thôn mới tại các xã: Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong; xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức và xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa như sau:

1. Điều chỉnh thôn Đắk Lang để thành lập mới thôn Tân Tiến, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong:

- Thôn Tân Tiến có tổng diện tích tự nhiên là 897,96 ha, dân số 115 hộ với 549 nhân khẩu;

- Thôn Đắk Lang còn lại tổng diện tích tự nhiên là 1.583,84 ha, dân số 140 hộ với 704 nhân khẩu.

2. Điều chỉnh Thôn 3 thành lập mới Thôn 8, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong:

- Thôn 8 có tổng diện tích tự nhiên là 1.020,40 ha, dân số 150 hộ với 500 nhân khẩu;

- Thôn 3 còn lại tổng diện tích tự nhiên là 1.084,91 ha, dân số 344 hộ với 1.376 nhân khẩu.

3. Thành lập Thôn 7 xã Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong có tổng diện tích tự nhiên là 1.382 ha, dân số 139 hộ với 706 nhân khẩu.

4. Điều chỉnh thôn Đồng Tiến để thành lập mới thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia thuộc thị xã Gia Nghĩa:

- Thôn Cây Xoài có diện tích tự nhiên là 2.000 ha, dân số 175 hộ với 590 nhân khẩu;

- Thôn Đồng Tiến còn lại tổng diện tích tự nhiên là 1.000 ha, dân số 208 hộ với 749 nhân khẩu.

5. Thành lập 03 thôn thuộc xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 5262/TTr-UBND ngày 03/12/2014. Giao UBND tỉnh đặt lại tên các thôn trên cho phù hợp với phong tục, tập quán và địa danh của từng thôn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao cho UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định điều chỉnh, thành lập thôn mới của xã Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R'Măng, huyện Đắk Glong; xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức và xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa theo đúng quy định và báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện.

- Giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa II, kỳ họp thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Tây nguyên;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- HĐND, UBND huyện Đắk Glong, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa;
- HĐND, UBND xã Quảng Khê, Đắk Ha, Đắk R’Măng huyện Đắk Glong; xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức; xã Đắk Nia thị xã Gia Nghĩa;
- Báo Đăk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Lưu: VT, LĐ và CV phòng CT.HĐND, HSKH.

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2014
Ngày hiệu lực18/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/NQ-HĐND 2014 thành lập thôn mới tại các xã Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/NQ-HĐND 2014 thành lập thôn mới tại các xã Đắk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýĐiểu K'ré
        Ngày ban hành18/12/2014
        Ngày hiệu lực18/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 42/NQ-HĐND 2014 thành lập thôn mới tại các xã Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/NQ-HĐND 2014 thành lập thôn mới tại các xã Đắk Nông

            • 18/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực