Nghị quyết 42/NQ-HĐND

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2012 phê duyệt bổ sung biên chế hành chính và giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2012 phê duyệt bổ sung biên chế hành chính Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH VÀ GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ TƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế hành chính năm 2012 và kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2012; Báo cáo thẩm tra số 03/BC-HĐND ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 129/TTr-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung biên chế hành chính năm 2012 và kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2012, cụ thể như sau:

1. Biên chế giao năm 2011 là: 33.492 biên chế.

Trong đó:

a) Biên chế quản lý nhà nước: 2.834 biên chế;

b) Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế sự nghiệp toàn tỉnh là: 30.658 biên chế.

Chia ra:

- Sự nghiệp giáo dục: 22.875 biên chế;

- Sự nghiệp y tế: 6.080 biên chế;

- Sự nghiệp văn hóa thể thao: 362 biên chế;

- Sự nghiệp khác: 1.341 biên chế.

2. Bổ sung 22 biên chế hành chính cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Sau khi bổ sung, biên chế hành chính năm 2012 là: 2.856 biên chế.

4. Tăng 301 biên chế sự nghiệp cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể:

- Tăng 28 biên chế sự nghiệp giáo dục;

- Tăng 269 biên chế sự nghiệp y tế;

- Tăng 03 biên chế sự nghiệp văn hóa thể thao;

- Tăng 01 biên chế sự nghiệp khác.

5. Sau khi tăng, biên chế sự nghiệp toàn tỉnh là: 30.959 biên chế.

Trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 22.903 biên chế;

- Sự nghiệp y tế: 6.349 biên chế;

- Sự nghiệp văn hóa thể thao: 365 biên chế;

- Sự nghiệp khác: 1.342 biên chế.

6. Tổng biên chế hành chính năm 2012 và kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2012 là: 33.815 biên chế.

Trong đó:

a) Biên chế hành chính: 2.856 biên chế;

b) Biên chế sự nghiệp: 30.959 biên chế.

Chia ra:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 22.903 biên chế;

- Sự nghiệp y tế: 6.349 biên chế;

- Sự nghiệp văn hóa thể thao: 365 biên chế;

- Sự nghiệp khác: 1.342 biên chế.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành thủ tục đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quyết định giao biên chế hành chính năm 2012 cho tỉnh Kiên Giang; giao biên chế sự nghiệp cho các cấp, các ngành theo thẩm quyền.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, kỳ họp thứ tư thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 42/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu42/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2012
Ngày hiệu lực11/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 42/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2012 phê duyệt bổ sung biên chế hành chính Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2012 phê duyệt bổ sung biên chế hành chính Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu42/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành11/01/2012
        Ngày hiệu lực11/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2012 phê duyệt bổ sung biên chế hành chính Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2012 phê duyệt bổ sung biên chế hành chính Kiên Giang

            • 11/01/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực