Nghị quyết 43/2003/NQ-HĐ

Nghị quyết số 43/2003/NQ-HĐ về việc phân cấp quản lý ngân sách và định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi ngân sách Thành phố Hà Nội Khóa XII (Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2003/NQ-HĐ phân cấp quản lý ngân sách và định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi ngân sách Thành phố Hà Nội Khóa XII


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 43/2003/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2003 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH, CHẾ ĐỘ CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - KHÓA XII
(Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2003)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi);
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ, qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;
Sau khi nghe báo cáo của UBND Thành phố và ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, ý kiến thảo luận các đại biểu HĐND Thành phố về Đề án phân cấp quản lý ngân sách và Đề án định mức phân bổ ngân sách, chế độ, định mức chi ngân sách Thành phố
;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Đề án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa phương và quản lý ngân sách Thành phố Hà Nội và Đề án xây dựng định mức phân bổ ngân sách và chế độ chi tiêu ngân sách Thành phố Hà Nội theo Tờ trình số 34/TTr-UB của UBND Thành phố.

2. Giao Thường trực HĐND, UBND Thành phố căn cứ ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tại kỳ họp, bổ sung, hoàn chỉnh Đề án, thống nhất quyết định phân cấp nguồn thu - nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách và tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định của UBND Thành phố cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

a. Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của UBND Thành phố và chính quyền các Quận, Huyện, Xã, Phường trong lập dự toán, quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách ở địa phương. Tăng cường phân cấp các nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn với trách nhiệm của các cấp chính quyền quận, huyện, xã, phường, thị trấn trong việc quản lý thu, chi ngân sách, tạo sự chủ động trong điều hành ngân sách thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giảm bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới; quyết định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội phù hợp với quy định pháp luật về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

b. Thời kỳ ổn định ngân sách là 3 năm (từ năm 2004 đến hết năm 2006).

c. UBND Thành phố thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND trước khi quyết định sử dụng nguồn tăng thu, nguồn tiền thưởng vượt thu ngân sách địa phương hàng năm, các nguồn vốn huy động khác theo quy định của pháp luật để thực hiện các nhiệm vụ chi của Thành phố và báo cáo với HĐND Thành phố trong kỳ họp gần nhất; Việc quản lý và sử dụng dự phòng ngân sách Thành phố, kết dư ngân sách Thành phố và quỹ dự trữ tài chính thực hiện theo quy định của Chính phủ.

3. Giao UBND Thành phố căn cứ quy định của Chính phủ, đặc điểm tình hình và khả năng ngân sách của địa phương, ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu để rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các định mức phân bổ ngân sách, các tiêu chuẩn, chế độ, định mức chi tiêu đặc thù của địa phương, trình Thường trực HĐND Thành phố thống nhất trước khi ban hành.

 

 

T/M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCHPhùng Hữu Phú

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2003/NQ-HĐ

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2003/NQ-HĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2003
Ngày hiệu lực28/06/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2003/NQ-HĐ

Lược đồ Nghị quyết 43/2003/NQ-HĐ phân cấp quản lý ngân sách và định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi ngân sách Thành phố Hà Nội Khóa XII


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/2003/NQ-HĐ phân cấp quản lý ngân sách và định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi ngân sách Thành phố Hà Nội Khóa XII
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu43/2003/NQ-HĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhùng Hữu Phú
        Ngày ban hành28/06/2003
        Ngày hiệu lực28/06/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 43/2003/NQ-HĐ phân cấp quản lý ngân sách và định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi ngân sách Thành phố Hà Nội Khóa XII

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2003/NQ-HĐ phân cấp quản lý ngân sách và định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi ngân sách Thành phố Hà Nội Khóa XII

            • 28/06/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực