Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách thường xuyên mục cải cách tiền lương phần chênh lệch tăng thu ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán chi ngân sách thường xuyên mục cải cách tiền lương phần chênh lệch tăng thu ngân sách năm 2007


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 43/2008/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 25 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THƯỜNG XUYÊN MỤC CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG PHẦN CHÊNH LỆCH TĂNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN KHÓA I, KỲ HỌP LẦN THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 63 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua bổ sung dự toán chi ngân sách thường xuyên mục cải cách tiền lương phần chênh lệch tăng thu ngân sách năm 2007: 774 triệu đồng vào chi thường xuyên mục cải cách tiền lương thuộc dự toán ngân sách quận năm 2008.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa I kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2008
Ngày hiệu lực01/08/2008
Ngày công báo15/08/2008
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán chi ngân sách thường xuyên mục cải cách tiền lương phần chênh lệch tăng thu ngân sách năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán chi ngân sách thường xuyên mục cải cách tiền lương phần chênh lệch tăng thu ngân sách năm 2007
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu43/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành25/07/2008
        Ngày hiệu lực01/08/2008
        Ngày công báo15/08/2008
        Số công báoSố 62
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán chi ngân sách thường xuyên mục cải cách tiền lương phần chênh lệch tăng thu ngân sách năm 2007

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND bổ sung dự toán chi ngân sách thường xuyên mục cải cách tiền lương phần chênh lệch tăng thu ngân sách năm 2007

            • 25/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/08/2008

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực