Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND về lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết thuộc lĩnh vực phí và lệ phí Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 20/12/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 43/2008/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH LỆ PHÍ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 1828/TTr-UBND ngày 30/6/2008 về việc ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Đối tượng nộp lệ phí:

a) Các tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về địa chính theo quy định của pháp luật.

b) Miễn lệ phí địa chính khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp); trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Quảng Ngãi.

3. Đơn vị thu lệ phí:

a) Đối với tổ chức: Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Mức thu lệ phí:

a) Đối với các cơ quan, tổ chức:

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/giấy;

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 20.000 đồng/lần;

- Trích lục bản đồ, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 20.000 đồng/văn bản;

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Quảng Ngãi:

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 25.000 đồng/giấy;

- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 15.000 đồng/lần;

- Trích lục bản đồ, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 10.000 đồng/văn bản;

- Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác nhận tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất: 20.000 đồng/lần.

5. Quản lý và sử dụng lệ phí:

- Cơ quan thu lệ phí được để lại 15% tổng số tiền lệ phí thu được để thực hiện công việc thu lệ phí, số còn lại (85%) nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Số tiền lệ phí được để lại trong năm, sau khi quyết toán đúng chế độ, nếu sử dụng không hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo quy định.

- Cơ quan thu lệ phí phải thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước về phí, lệ phí.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11/7/2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2008
Ngày hiệu lực21/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu43/2008/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
       Người kýPhạm Minh Toản
       Ngày ban hành11/07/2008
       Ngày hiệu lực21/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

       Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2008/NQ-HĐND lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi