Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho hộ dân phải di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp để thực hiện Đề án “Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND hỗ trợ hộ dân di dời nhà khỏi đất lâm nghiệp Tây Ninh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2013/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ DÂN PHẢI DI DỜI NHÀ RA KHỎI ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “DI DỜI DÂN RA KHỎI ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2854/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chính sách hỗ trợ cho các hộ dân phải di dời nhà ra khỏi đất lâm nghiệp để thực hiện Đề án “Di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”, cụ thể như sau:

1. Mức hỗ trợ: 20 triệu đồng hộ;

2. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. Giao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ học thứ 10 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy Ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội; (đã ký)
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công
tác đi biểu,UBTVQH;
- Cục kim tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy;
- UBND Tỉnh;
- UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng: Tnh ủy, UBND Tỉnh;
- HĐND, UBND huyện, thị xã;
- Báo Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: Vp.Đoàn ĐBQH&HĐND Tỉnh.

CHỦ TCH
Võ Hùng Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực16/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND hỗ trợ hộ dân di dời nhà khỏi đất lâm nghiệp Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND hỗ trợ hộ dân di dời nhà khỏi đất lâm nghiệp Tây Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu43/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực16/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND hỗ trợ hộ dân di dời nhà khỏi đất lâm nghiệp Tây Ninh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/2013/NQ-HĐND hỗ trợ hộ dân di dời nhà khỏi đất lâm nghiệp Tây Ninh

            • 06/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực