Pháp lệnh 43/NQ-CP

Nghị quyết 43/NQ-CP năm 2020 phê duyệt Thỏa thuận giữa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về thành lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (Trung tâm dạng 2) tại Hà Nội, Việt Nam do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/NQ-CP 2020 thành lập Trung tâm nghiên cứu toán học quốc tế dưới sự bảo trợ UNESCO


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT THỎA THUẬN GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA HỌC VÀ VĂN HÓA CỦA LIÊN HỢP QUỐC (UNESCO) VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO TOÁN HỌC QUỐC TẾ DƯỚI SỰ BẢO TRỢ CỦA UNESCO (TRUNG TÂM DẠNG 2) TẠI HÀ NỘI, VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 251/TTr-BKHCN ngày 07 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo toán học quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO (Trung tâm dạng 2) tại Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định.

Điều 3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thỏa thuận trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: KHCN, NG, TP;
- VPCP: Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3). TTL.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/NQ-CP

Loại văn bảnPháp lệnh
Số hiệu43/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2020
Ngày hiệu lực11/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 43/NQ-CP 2020 thành lập Trung tâm nghiên cứu toán học quốc tế dưới sự bảo trợ UNESCO


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/NQ-CP 2020 thành lập Trung tâm nghiên cứu toán học quốc tế dưới sự bảo trợ UNESCO
        Loại văn bảnPháp lệnh
        Số hiệu43/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành11/04/2020
        Ngày hiệu lực11/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 43/NQ-CP 2020 thành lập Trung tâm nghiên cứu toán học quốc tế dưới sự bảo trợ UNESCO

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/NQ-CP 2020 thành lập Trung tâm nghiên cứu toán học quốc tế dưới sự bảo trợ UNESCO

              • 11/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/04/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực