Nghị quyết 43/NQ-HĐND

Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2016 về sáp nhập và thành lập thôn mới thuộc xã Đắk Nia, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2016 sáp nhập thành lập thôn mới Đắk Nông


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/NQ-ND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

SÁP NHẬP VÀ THÀNH LẬP THÔN MỚI THUỘC XÃ ĐẮK NIA, XÃ QUẢNG THÀNH, THỊ XÃ GIA NGHĨA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA III, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư s 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, t dân ph;

Xét Tờ trình số 6598/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị sáp nhập và thành lập thôn mới thuộc xã Đắk Nia, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa; Báo cáo thm tra Ban Pháp chế Hội đng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sáp nhập thôn Nghĩa Thắng vào thôn Đồng Tiến thuộc xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa.

Sau khi sáp nhập thôn Nghĩa Thắng vào thôn Đồng Tiến, thôn Đồng Tiến có 1.112,59 ha diện tích đất tự nhiên; dân số gồm 361 hộ với 1.231 nhân khẩu, xã Đắk Nia còn lại 12 thôn, bon.

Điều 2. Điều chỉnh thôn Nghĩa Tín và Nghĩa Hòa để thành lập hai thôn mới Nghĩa Thắng và Nghĩa Lợi thuộc xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa cụ thể như sau:

- Thành lập thôn Nghĩa Thắng với tổng diện tích tự nhiên là 2.048 ha, dân số gồm 214 hộ với 753 nhân khẩu.

- Thành lập thôn Nghĩa Lợi với tổng diện tích tự nhiên là 1.448 ha, dân số gồm 115 hộ với 257 nhân khẩu.

- Thôn Nghĩa Tín còn lại 1.758 ha diện tích đất tự nhiên; dân số 112 hộ, 415 nhân khẩu.

- Thôn Nghĩa Hòa còn lại 1.793,50 ha diện tích đất tự nhiên; dân số 103 hộ, 355 nhân khẩu.

Điều 3. Giao UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định sáp nhập thôn Nghĩa Thắng vào thôn Đồng Tiến và Quyết định thành lập thôn Nghĩa Thắng và thôn Nghĩa Lợi theo đúng quy định và báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tđại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khóa III, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày Hội đng nhân dân tỉnh thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Ban Chỉ đạo Tây nguyên;
- Thường trực Tỉnh
y, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban đảng của Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh;
- Vp: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- Báo Đắk Nông, Đài PT-TH, Công báo tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, LĐ và CV Phòng TH, HSKH.

CHỦ TỊCH
Lê Diễn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 43/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu43/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2016
Ngày hiệu lực15/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 43/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2016 sáp nhập thành lập thôn mới Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2016 sáp nhập thành lập thôn mới Đắk Nông
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu43/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýLê Diễn
        Ngày ban hành22/12/2016
        Ngày hiệu lực15/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2016 sáp nhập thành lập thôn mới Đắk Nông

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 43/NQ-HĐND 2016 sáp nhập thành lập thôn mới Đắk Nông

            • 22/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực