Nghị quyết 44/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 44/2007/NQ-HĐND ban hành chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 44/2007/NQ-HĐND phát triển nguồn nhân lực Kiên Giang đến 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2007/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 01 tháng 07 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TỈNH KIÊN GIANG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 25 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-BVHXH ngày 27/6/2007 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 25 tháng 06 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 với các mục tiêu chủ yếu như sau:

- Đến năm 2010:

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 30%, tổng số lao động qua đào tạo là 276.651 người, tốc độ tăng bình quân 16,3%/năm.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 23%, số lao động qua đào tạo nghề là 212.153 người, tốc độ tăng bình quân 23,05% /năm.

- Đến năm 2015:

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 50,26%, tổng số lao động qua đào tạo là 496.230 người, tốc độ tăng bình quân 12,4% /năm.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 40,7%, số lao động qua đào tạo nghề 401.873 người, tốc độ tăng bình quân 13,56%/năm.

- Đến năm 2020:

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo chung làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 66,59%, tổng số lao động qua đào tạo là 702.502 người, tốc độ tăng bình quân 7,2% /năm.

+ Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 55%, số lao động qua đào tạo nghề 580.197 người, tốc độ tăng bình quân 7,65%/năm.

* Về qui mô đào tạo nguồn nhân lực:

+ Giai đoạn 2007-2010: Tăng bình quân mỗi năm 25,6%, dự kiến tuyển sinh cả giai đoạn khoảng 166.612 người, trong đó hệ đại học 8.525 người (chính quy 2.250 người), hệ cao đẳng 12.486 người, hệ trung cấp 12.577 người và đào tạo nghề 133.024 người.

Đối với đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước dự kiến trong cả giai đoạn khoảng 9.640 người, trong đó lý luận chính trị 6.115 người và quản lý nhà nước 3.525 người.

+ Giai đoạn 2011-2015: Dự kiến tuyển sinh cả giai đoạn khoảng 240.170 người, trong đó hệ đại học 14.900 người (chính quy 5.000 người), hệ cao đẳng 15.600 người, hệ trung cấp 19.950 người và đào tạo nghề trên 189.720 người.

Đối với đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước dự kiến trong cả giai đoạn khoảng 9.020 người, trong đó lý luận chính trị 6.320 người và quản lý nhà nước 2.700 người.

+ Giai đoạn 2016-2020: Dự kiến tuyển sinh cả giai đoạn khoảng 249.864 người, trong đó hệ đại học 27.240 người (chính quy 11.740 người), hệ cao đẳng 20.200 người, hệ trung cấp 24.100 người và đào tạo nghề trên 178.324 người.

Đối với đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước dự kiến trong cả giai đoạn khoảng 14.787 người, trong đó lý luận chính trị 7.255 người và quản lý nhà nước 7.532 người.

- Nguồn kinh phí chi phát triển nguồn nhân lực:

+ Từ ngân sách nhà nước cân đối hàng năm.

+ Thực hiện xã hội hóa.

Điều 2. Thời gian thực hiện: sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII, Kỳ họp thứ mười lăm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu44/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2007
Ngày hiệu lực11/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 44/2007/NQ-HĐND phát triển nguồn nhân lực Kiên Giang đến 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 44/2007/NQ-HĐND phát triển nguồn nhân lực Kiên Giang đến 2020
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu44/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýTrương Quốc Tuấn
        Ngày ban hành01/07/2007
        Ngày hiệu lực11/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 44/2007/NQ-HĐND phát triển nguồn nhân lực Kiên Giang đến 2020

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 44/2007/NQ-HĐND phát triển nguồn nhân lực Kiên Giang đến 2020

            • 01/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực