Nghị quyết 44/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 44/2008/NQ-HĐND về mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố do tỉnh Yên Bái ban hành

Nghị quyết 44/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố do tỉnh Yên Bái ban hành đã được thay thế bởi Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 44/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố do tỉnh Yên Bái ban hành


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2008/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ MỨC PHỤ CẤP CHO BẢO VỆ DÂN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2526/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đề nghị mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố theo từng chức danh. Cụ thể như sau:

1. Trưởng ban Bảo vệ dân phố: 180.000đồng/người /tháng.

2. Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố: 160.000đồng/người /tháng.

3. Tổ trưởng tổ Bảo vệ dân phố: 140.000đồng/người /tháng.

4. Tổ phó tổ Bảo vệ dân phố: 120.000đồng/người /tháng.

5. Tổ viên Bảo vệ dân phố: 100.000đồng/người /tháng.

6. Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp được hưởng theo chức danh cao nhất.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVI, kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu44/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 44/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố do tỉnh Yên Bái ban hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 44/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố do tỉnh Yên Bái ban hành
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu44/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Xuân Lộc
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 44/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố do tỉnh Yên Bái ban hành

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 44/2008/NQ-HĐND mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố do tỉnh Yên Bái ban hành