Nghị quyết 44/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 44/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định mức thu, quản lý, sử dụng khoản phí thuộc ngành Giao thông - Vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghị quyết 44/2012/NQ-HĐND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng khoản phí đã được thay thế bởi Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2019.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 44/2012/NQ-HĐND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng khoản phí


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2012/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 242/2010/NQ-HĐND NGÀY 23/7/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ THUỘC NGÀNH GIAO THÔNG - VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 242/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành Giao thông - Vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Báo cáo thẩm tra số 117/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 242/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành Giao thông - Vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung tại điểm a, Khoản 2, Điều 1 phí qua đò ngang, phí qua phà, chẹt:

- Thời gian hoạt động:

+ Ban ngày: từ 5 giờ đến 21 giờ.

+ Ban đêm: sau 21 giờ đến trước 5 giờ sáng ngày hôm sau.

- Mức thu phí ban đêm do chủ phương tiện và hành khách thỏa thuận.

- Không thu phí đối với học sinh, sinh viên đi học (kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật).

2. Sửa đổi, bổ sung tại điểm a, Khoản 3, Điều 1 mức thu phí đường bộ:

a) Mức thu phí sử dụng bến, bãi đường bộ:

a.1) Đối với xe khách, xe tải (theo trọng tải giấy đăng ký xe): Các bến do Nhà nước quản lý hoặc giao cho tổ chức, cá nhân nhận khoán được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch mở bến. Mức thu phí tối đa xe khách, xe tải 01 lần phương tiện ra vào bến đậu, đỗ như sau:

Stt

Đối tượng

Mức thu

(tối đa)

01

Xe tải có trọng tải 1 tấn trở lại

5.000 đồng/lần vào, ra

02

Xe tải có trọng tải trên 1 tấn - 2,5 tấn

10.000 đồng/lần vào, ra

03

Xe tải có trọng tải trên 2,5 tấn - 5 tấn

15.000 đồng/lần vào, ra

04

Xe tải có trọng tải trên 5 tấn - 10 tấn

20.000 đồng/lần vào, ra

05

Xe tải có trọng tải trên 10 tấn

25.000 đồng/lần vào, ra

06

Xe chở hàng hóa là Container

35.000 đồng/lần vào, ra

07

Xe khách dưới 25 chỗ

10.000 đồng/lần vào, ra

08

Xe khách từ 25 đến 40 chỗ

15.000 đồng/lần vào, ra

09

Xe khách trên 40 chỗ

20.000 đồng/lần vào, ra

a.2) Đối với xe khách, xe tải đậu qua đêm: mức thu không quá 1,5 lần mức thu tại Điểm a.1 Khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết này.

a.3) Giá dịch vụ xe ra vào bến đối với xe khách chạy tuyến cố định, xe buýt, xe taxi và các dịch vụ khác thực hiện theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong đó:

- Đối với các tuyến đò ngang, đò dọc liên tỉnh và các tuyến vận chuyển hành khách đường thủy nội địa ven biển liên tỉnh, giao Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm thống nhất với Sở Giao thông - Vận tải của tỉnh có chung tuyến để xác định các khoản thu phí thống nhất.

- Giao trách nhiệm cho các địa phương tuỳ theo tình hình thực tế của từng bến đò, phà mà có quy định cụ thể mức thu tối đa phí qua đò, phà vào ban đêm, làm cơ sở cho chủ phương tiện và hành khách thỏa thuận mức giá cho phù hợp.

2. Giao Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VIII, kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 242/2010/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 21 về quy định mức thu, quản lý, sử dụng các khoản phí thuộc ngành Giao thông - Vận tải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu44/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2012
Ngày hiệu lực24/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 44/2012/NQ-HĐND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng khoản phí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 44/2012/NQ-HĐND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng khoản phí
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu44/2012/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
       Người kýNguyễn Văn Danh
       Ngày ban hành14/12/2012
       Ngày hiệu lực24/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2019
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 44/2012/NQ-HĐND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng khoản phí

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 44/2012/NQ-HĐND sửa đổi mức thu quản lý sử dụng khoản phí